تعریف آسانسور وانواع آن

خانه / اموزش / تعریف آسانسور وانواع آن

تعریف آسانسور وانواع آن

در اموزش

تعریف آسانسور :

آسانسور(کلمه فرانسوي) وسيله اي براي جابجائي عمودي مسافر و بار مي باشد.

آسانسور، در معناي امروز آن به سيستمي اطلاق مي شود كه شامل يك اتاقك متحرك يا كابين باشد كه حداكثر با زاويه ۱۵ درجه نسبت به محور عمود بر زمين در طول يك مسير حركت كرده و بار يا مسافر  را با ايمني كامل حمل كند. آسانسورهاي امروزي بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، يكي از ايمن ترين وسايل حمل ونقل در جهان شناخته مي شوند. آسانسور ها به طور معمول از انرژي برق براي حركت بهره مي گيرند.

آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می کند .
آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .

آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می کند .آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .
آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده و فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادن آن در محل مقرر به توسط سیستم است .

این پست توصیه می شود

نظرات

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید