اطلاعات تماس

آدرس و تلفنهای البرز کنترل :کرج کمالشهر خیابان ظفر ۱۲ پلاک ۳۳

Email:info@alborzcontrol.com
Phone: 02634724384
۰۲۶۳۴۷۲۴۶۲۵
۰۹۳۶۲۷۲۹۹۵۶:Telegram

Fax: 02634704428‎

خدمات پس از فروش:
تابلوهای دوسرعته، ۳VF و گیرلس:
۰۹۱۲۴۶۷۰۲۸۱-۰۹۱۲۷۶۹۲۷۱۷

تابلوهای هیدرولیک و بالابری (ECM , LCF, ETS):
۰۹۳۰۵۸۲۸۴۰۰

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید